نقاشی روز پدر
نقاشی روز پدر

پدرها پشتوانه و ستون خانواده هستند. آن ها تمام تلاش خود را برای نشاندن لبخند روی لبهایمان می کنند و هر بار با لبخندشان تارهای اندوه را در دل ما از هم می درانند. یکی از بهترین هدیه ها برای روز پدر کشیدن نقاشی توسط فرزندانشان است.

در این مقاله ایده هایی را برای نقاشی روز پدر برای شما در سورنا آکادمی آماده نموده ایم. هم چنین می توانید سرودهای روز پدر و همچنین ایده هایی برای کاردستی روز پدر را مشاهده نمایید. 

نقاشی های روز پدر برای رنگ آمیزی

7

نقاشی روز پدر برای پدربزرگ

8

رنگ آمیزی روز پدر 

9
9

نقاشی  روز پدر کودکانه

11

نقاشی پدر دختری 

10

نقاشی پدر بهمراه دختر و پسر 

نقاشی پدر و فرزندان برای روز پدر

نقاشی برای بابا 

پدرم قهرمان من نقاشی روز پدر

رنگ آمیزی انگلیسی مدرسه روز پدر

رنگ امیزی زبان انگلیسی

نقاشی گل برای روز پدر 

نقاشی گل برای روز پدر

نقاشی قلب برای روز پدر 

نقاشی گل با گواش – روز پدر 

نقاشی خانواده برای روز پدر