روز بزرگداشت فردوسی
تبریک روز زبان فارسی

خرد چشم جانست چون بنگری
تو بی چشم شادان جهان نسپری
روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی گرامی باد…

بیشتر بخوانید : روز بزرگداشت فردوسی 

…………………………………………………..

خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است
دانش ارزش آن را دارد که به خاطر آن رنج ها بکشی

…………………………………………………..

بیا تا جهان را به بد نسپریم
به کوشش همه دست نیکی بریم
نباشد همی نیک و بد پایدار
همان به که نیکی بود یادگار

بیست و پنجم اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد…

…………………………………………………..

حکیم فردوسی خردمند:
خرد برترین هدیه الهی است

…………………………………………………..

ز یاقوت سرخست چرخ کبود
نه از آب و گرد و نه از باد و دود
به چندین فروغ و به چندین چراغ
بیاراسته چون به نوروز باغ
روان اندرو گوهر دلفروز
کزو روشنایی گرفتست روز
ز خاور برآید سوی باختر
نباشد ازین یک روش راست تر
ایا آنکه تو آفتابی همی
چه بودت که بر من نتابی همی

روز بزرگداشت حکیم ابواقاسم فردوسی گرامی باد …

…………………………………………………..

دانایی توانایی به بار می آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد.

روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد

…………………………………………………..

اگر مایه زندگی بندگی است
دو صد بار مردن به از زندگی است
روز بزرگداشت فردوسی بر شما مبارک باد

…………………………………………………..

واژگان ایرانی به تو مدیون اند ای حکیم

ای کاش می دانستی که همیشه در قلب مایی ای حکیم .

روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد

…………………………………………………..

​ ​ چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت برآن تربت پاک باد

میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین و خوش است

سالروز بزرگداشت فردوسی مبارک باد

…………………………………………………..

خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است.

روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد

…………………………………………………..

پس ازمرگ نفرین بود بر کسـی
کزو نام زشتی بماند بسی
فرا رسیدن روز بزرگداشت فردوسی بر شما تبریک میگوییم

…………………………………………………..

در این خاک زرخیز ایران زمین
نبودند جز مردمی پاک دین
همه دینشان مردی و داد بود
وز آن کشور آزاد و آباد بود

روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد…