نقاشی روز درختکاری
نقاشی روز درختکاری

روز درختکاری در ایران مصادف با 15 اسفند ماه می باشد. نزدیک شدن به بهار و پایان سرما بهترین فرصت برای کاشت نهال می باشد و از این رو در اکثر پارک ها و بوستان های شهرهای مختلف نهال های رایگان جهت کاشت در این روز در اختیار هم وطنانمان قرار می گیرد. برای درک هرچه بیشتر ارزش کاشت درختان و پوشش گیاهی بهتر است کودکانمان را با این روز آشنا کنیم و چه کاری بهتر از کشیدن نقاشی برای آموزش به کودکان !

در ادامه در سورنا آکادمی ایده هایی را برای نقاشی و رنگ آمیزی روز درختکاری در اختیار شما معلمان و والدین گرامی قرار داده ایم.

ایده نقاشی روز درختکاری 

نقاشی رنگ آمیزی کاشتن نهال پسرانه روز درختکاری نقاشی کاشت درخت پسرانه روز درختکاری

رنگ آمیزی روز درختکاری 

نقاشی کاشت نهال توسط پسر هفته منابع طبیعی نقاشی درختان روز درختکاری رنگ آمیزی

نقاشی با گواش کودکانه – کاشت درخت

نقاشی با گواش درخت کودکانه

نقاشی با گواش برای پیش دبستانی

 

نقاشی درخت برای کودکان خردسال

نقاشی دست و درخت

نقاشی کودکانه باگواش و چنگال – درخت

نقاشی درخت با گواش و چنگال کاج کودکانه