بایگانی‌های دوازدهم هنر - سورنا آکادمی

آبي خلاقيت موسيقي

آبي خلاقيت موسيقي

۴۸,۰۰۰ تومان
در حال برگزاری
آبی ترسیم فنی

آبی ترسیم فنی

۸۵,۰۰۰ تومان
بسته کتاب قلم چی ویژه پایه دوازدهم هنر

بسته کتاب قلم چی ویژه پایه دوازدهم هنر

۱۰
۱,۲۵۳,۰۰۰ ۱,۱۲۷,۷۰۰ تومان
پکیج جامع قلم چی - دوازدهم هنر

پکیج جامع قلم چی - دوازدهم هنر

۹
۴,۸۶۳,۰۰۰ ۴,۳۷۷,۰۰۰ تومان
مجموعه آزمون قلم چی ویژه پایه دوازدهم هنر

مجموعه آزمون قلم چی ویژه پایه دوازدهم هنر

۱۰
۳,۶۱۰,۰۰۰ ۳,۲۴۹,۰۰۰ تومان
آبي - خلاقیت تصویری

آبي - خلاقیت تصویری

۹۰,۰۰۰ تومان
آبي - خواص مواد

آبي - خواص مواد

۱۰۰,۰۰۰ تومان
آموزش درك عمومى هنر

آموزش درك عمومى هنر

۱۳۰,۰۰۰ تومان
آبي - خلاقیت نمایشی

آبي - خلاقیت نمایشی

۱۶۰,۰۰۰ تومان
آموزش خواص مواد

آموزش خواص مواد

۱۲۰,۰۰۰ تومان
آموزش خلاقيت موسيقى

آموزش خلاقيت موسيقى

۹۰,۰۰۰ تومان