دوره های زبان خارجه

دوره های زبان اقساطی جهاد دانشگاهی تهران شامل کارگروه های آموزشی زیر می باشد:

دوره های ترمیک زبان انگلیسی

دوره های آمادگی آزمون های بین المللی

دوره های تخصصی زبان انگلیسی

دوره های زبان های غیر انگلیسی

دوره های خصوصی و نیمه خصوصی 

آزمون و تعیین سطح 

سورنا آکادمی

جهت شرکت در دوره های حضوری و غیر حضوری زبان های خارجه اقساطی می توانید با انتخاب کارگروه آموزشی مورد نظر خود و انتقال به سایت جهاددانشگاهی تهران, ثبت نام خود را تکمیل نموده و در قسمت پرداخت با انتخاب درگاه اقساطی سورنا آکادمی دوره ی مورد نظر خود را ثبت نام نمایید. پرداخت هزینه ی دوره ها طی 6 قسط بدون سود صورت می پذیرد.