آبی جامعه شناسی کنکور انسانی

آبی جامعه شناسی کنکور انسانی ✔ 1500 سوال شناسنامه دار دارای مرجع مشخص و مرتبط با صفحات کتاب درسی✔ 112 سوال کنکور منطبق بر کتاب های درسی نظام جدید✔ 1015سوال از آزمون های کانون✔ 373 سوال طراحی شده با هدف پوشش تمرین های کتاب درسی✔ 106پیمانه ده و بیست سوالی برای مدیریت زمان✔ 39درس نامه […]

۲۳۰,۰۰۰ تومان
آبی جامعه شناسی کنکور انسانی
در حال برگزاری
معرفی دوره
دیدگاه‌ها ۰
آبی جامعه شناسی کنکور انسانی
۲۳۰,۰۰۰ تومان