آبی شیمی کنکور پایه دهم و یازدهم

✔ 102 بسته ی مطالعاتی : هر بسته مطالعاتی شامل یک درس نامه و چندین پیمانه سوال است. ✔ 86 پیمانه 20 سوالی : اکثر سوال های کتاب به صورت پیمانه های 20 سوالی است. ✔ 16 پیمانه ی 10 سوالی : تعداد کمتری از سوال های کتاب به صورت 10 سوالی است. شیمی به […]

۳۷۰,۰۰۰ تومان
آبی شیمی کنکور پایه دهم و یازدهم
توضیحات
دیدگاه‌ها ۰
آبی شیمی کنکور پایه دهم و یازدهم
۳۷۰,۰۰۰ تومان