دوره تخصصی تربیت کارشناس ایمنی، بهداشت و ایمنیHSE جهاد دانشگاهی امیرکبیر

روزهای برگزاری : پنجشنبه و جمعه

اقساط 6 ماهه

۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
دوره تخصصی تربیت کارشناس ایمنی، بهداشت و ایمنیHSE جهاد دانشگاهی امیرکبیر
در حال برگزاری
توضیحات
دیدگاه‌ها ۰
نوع دوره
حضوری و آنلاین
مدت دوره
22 ساعت
پیش نیاز
ندارد
دوره تخصصی تربیت کارشناس ایمنی، بهداشت و ایمنیHSE جهاد دانشگاهی امیرکبیر
۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان