بایگانی‌های سود توانا کارت فرهنگیان - سورنا آکادمی

پاسخ به سوالات پرتکرار در زمینه ی تواناکارت

توانا کارت فرهنگیان سامانه پرداخت اعتباری و اقساطی ویژه جامعه معلمین و فرهنگیان سراسر کشور می باشد که مبتنی بر موبایل هوشمند است و امکان خرید و پرداخت به صورت کسر از حقوق را برای معلمین فراهم نموده است . در این مقاله سعی کرده ایم به سوالات پر تکرار در این موضوع پاسخ دهیم.
پاسخ به سوالات پرتکرار در زمینه ی تواناکارت