دوره های کامپیوتر

دوره های کامپیوتر اقساطی جهاد دانشگاهی تهران شامل کارگروه های آموزشی زیر می باشد:

دوره های ICDL

دوره های برنامه نویسی

دوره های طراحی وب, سئو و دیجیتال مارکتینگ

سخت افزار, شبکه و امنیت

نرم افزارهای گرافیکی و سینمای دیجیتال

نرم افزارهای نقشه کسی و معماری

نرم افزارهای اقتصادی و آماری

دوره های GIS

دوره های کنترل پروژه و مهندسی صنایع

نرم افزارهای مهندسی عمران

نرم افزارهای مهندسی مکانیک

نرم افزارهای نفت, گاز و پتروشیمی

سورنا آکادمی

جهت شرکت در دوره های حضوری و غیر حضوری کامپیوتر اقساطی می توانید با انتخاب کارگروه آموزشی مورد نظر خود و انتقال به سایت جهاددانشگاهی تهران, ثبت نام خود را تکمیل نموده و در قسمت پرداخت با انتخاب درگاه اقساطی سورنا آکادمی دوره ی مورد نظر خود را ثبت نام نمایید. پرداخت هزینه ی دوره ها طی 6 قسط بدون سود صورت می پذیرد.